SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 8. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW
 11. OPINIE O PRODUKTACH
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Serwis Internetowy www.biarbeauty.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um├│w mniej korzystne dla konsumenta ni┼╝ postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te┼╝ postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsument├│w przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa, a wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci nale┼╝y t┼éumaczy─ç na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy i nale┼╝y je stosowa─ç.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Serwis Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym www.biarbeauty.com prowadzony jest przez Agnieszka Broda-Sarnecka prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů BIAR BEAUTY GROUP AGNIESZKA BRODA-SARNECKA wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůc─ů: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice, NIP 6342051587, REGON 278061256, adres poczty elektronicznej: info@biarbeauty.com, numer telefonu: 603270619.
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar├│wno do konsument├│w, jak i do przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Serwisu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci https://biarbeauty.com/polityka-prywatnosci/ opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plik├│w Cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakup├│w jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Serwisu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtk├│w wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (zawarcie umowy oraz obowi─ůzki ustawowe Sprzedawcy).
 2. 1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE┼â ROBOCZY – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost─Öpny w Serwisie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Serwisie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů – kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zam├│wieniach w Serwisie Internetowym.

1.4.7. PRODUKT – dost─Öpna w Serwisie Internetowym us┼éuga (w tym: szkolenia, kursy online, makija┼╝, stylizacja rz─Ös i brwi, zabiegi kosmetyczne), tre┼Ť─ç cyfrowa lub rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.9. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.biarbeauty.com.

1.4.10. SPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA – Agnieszka Broda-Sarnecka prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů BIAR BEAUTY GROUP AGNIESZKA BRODA-SARNECKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůca: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice, NIP 6342051587, REGON 278061256, adres poczty elektronicznej: info@biarbeauty.com, numer telefonu:

1.4.11. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.12. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.13. US┼üUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů – korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej.

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.15. ZAM├ôWIENIE – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 

2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam├│wienia.

2.1.1. Konto ÔÇô za┼éo┼╝enie Konta jest mo┼╝liwe poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy sk┼éadaniu Zam├│wienia ÔÇô z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia zostaje utworzone Konto Us┼éugobiorcy.

2.1.1.1. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biarbeauty.com.

2.1.2. Formularz Zam├│wienia ÔÇô korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (1) po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia i (2) klikni─Öciu na stronie Serwisu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia pola ÔÇ×Kupuj─Ö i p┼éac─ÖÔÇŁ ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/├│w, miejsce i spos├│b dostawy Produktu/├│w, spos├│b p┼éatno┼Ťci. W wypadku Klient├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zam├│wienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.

2.1.2.2. Us┼éugodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z kt├│rym: nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przechowywane dane ten, kto udost─Öpniaj─ůc zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez us┼éugobiorc─Ö nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci, a w razie otrzymania urz─Ödowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo┼Ťci o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci niezw┼éocznie uniemo┼╝liwi dost─Öp do tych danych.

2.1.2.3. Korzystanie z Bloga jest nieodp┼éatne i nast─Öpuje po przej┼Ťciu do odpowiednich zak┼éadek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Us┼éugodawc─Ö. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamkni─Öcie przegl─ůdarki internetowej.

2.2. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w Cookies oraz obs┼éugi Javascript.

2.3. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego dotycz─ůcy Us┼éug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich (PLN), i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zam├│wienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy, je┼╝eli wyst─Öpuj─ů, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

3.3.┬á Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Serwisie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zam├│wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt├│ra zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

4.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1.┬á Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:

4.1.1. P┼éatno┼Ť─ç za pobraniem przy odbiorze.

4.1.2. P┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze osobistym.

4.1.3. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. P┼éatno┼Ťci elektroniczne, BLIK i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu Tpay.com, PayPal.com ÔÇô mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie Serwisu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej sposob├│w p┼éatno┼Ťci oraz na stronie internetowej https://tpay.com/, https://www.paypal.com/pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi, BLIK i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem Klienta za po┼Ťrednictwem serwisu Tpay.com lub PayPal.com. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadzi:

4.1.4.1.1. Tpay.com – sp├│┼éka Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci Sp├│┼éka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ┼Üw. Marcin 73/6, 61-808 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä ÔÇô Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 4.798.500,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony, NIP: 7773061579.

4.1.4.1.2. PayPal.com ÔÇô sp├│┼éka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22ÔÇô24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.5. P┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym – p┼éatno┼Ť─ç odbywa si─Ö w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z kredytu udzielonego przez za po┼Ťrednictwem serwisu TubaPay (BACCA SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů w Warszawie (Al. KEN 93, 02-777 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000386087, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy KRS, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 7 984 400,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony, NIP: 9512334714).

4.2. Termin p┼éatno┼Ťci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. W przypadku us┼éug, uznanie rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy nie mo┼╝e nast─ůpi─ç p├│┼║niej ni┼╝ w ostatnim Dniu Roboczym poprzedzaj─ůcym termin wykonania us┼éugi.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki albo p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů przy odbiorze osobistym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Produkty b─Öd─ůce tre┼Ťciami cyfrowymi dostarczane s─ů w formie przesy┼éki elektronicznej. Pozosta┼ée postanowienia niniejszego punktu 5. Regulaminu dotycz─ů Produkt├│w b─Öd─ůcych rzeczami ruchomymi.

5.2. Dostawa Produktu dost─Öpna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej koszt├│w dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

5.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.5.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5.2. Przesyłka paczkomatowa.

5.5.3. Odbi├│r osobisty dost─Öpny pod adresem: ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice ÔÇô w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:30.

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku Produkt├│w o r├│┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 5 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych, BLIK lub kart─ů p┼éatnicz─ů ÔÇô od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci za pobraniem ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.7.┬á┬á┬á┬á┬á Termin gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta ÔÇô w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b─Ödzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku Produkt├│w o r├│┼╝nych terminach gotowo┼Ťci do odbioru, terminem gotowo┼Ťci do odbioru jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 2 Dni Roboczych. O gotowo┼Ťci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö. Pocz─ůtek biegu terminu gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych, BLIK lub kart─ů p┼éatnicz─ů ÔÇô od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przy odbiorze osobistym ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.7.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym ÔÇô od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6.   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

6.1.┬á ┼Üwiadczenie us┼éug, w sk┼éad kt├│rych wchodz─ů np. kursy, szkolenia online, us┼éugi kosmetyczne, nast─Öpuje zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 6. Regulaminu oraz zgodnie z programem szkolenia/kursu, je┼╝eli ma zastosowanie, wskazanym Klientowi na stronach Serwisu Internetowego przed z┼éo┼╝eniem Zam├│wienia.

6.2. Us┼éugodawca dok┼éada nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby us┼éugi wykonywane by┼éy w spos├│b prawid┼éowy, rzetelny i zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi standardami.

6.3. Usługodawca przy wykonaniu usług może posługiwać się pomocnikami oraz podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje.

6.4. Dla prawid┼éowej realizacji Us┼éug konieczne mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ dodatkowe ustalenia mi─Ödzy Klientem a Us┼éugodawc─ů poprzedzaj─ůce rozpocz─Öcie wykonania us┼éugi przez Us┼éugodawc─Ö. W takim wypadku us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů na warunkach uzgodnionych szczeg├│┼éowo przez Klienta i Us┼éugodawc─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci w terminie i miejscu ustalonym przez strony ju┼╝ po zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y.

6.5. W przypadku kurs├│w lub szkole┼ä, o ile Umowa nie stanowi inaczej, cena uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wy┼é─ůcznie koszt organizacji kursu lub szkolenia (w tym koszt materia┼é├│w szkoleniowych oraz certyfikatu uczestnictwa Klienta), z wy┼é─ůczeniem koszt├│w transportu Klienta (w przypadku kurs├│w/szkole┼ä stacjonarnych). W przypadku us┼éug ┼Ťwiadczonych on-line, Klient otrzymuje film szkoleniowy oraz materia┼éy dydaktyczne w formie PDF, natomiast obowi─ůzany jest r├│wnie┼╝ ponie┼Ť─ç we w┼éasnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do udzia┼éu w kursie/szkoleniu.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu okre┼Ťla procedur─Ö rozpatrywania reklamacji wsp├│ln─ů dla wszystkich reklamacji sk┼éadanych do Sprzedawcy, w szczeg├│lno┼Ťci reklamacji dotycz─ůcych Produkt├│w, Um├│w Sprzeda┼╝y, Us┼éug Elektronicznych oraz pozosta┼éych reklamacji zwi─ůzanych z dzia┼éaniem Sprzedawcy lub Serwisu Internetowego.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô rzeczy ruchomej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů do dnia 31. grudnia 2022 r. okre┼Ťlaj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem Klienta, je┼╝eli sprzedany Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia). Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 ┬ž 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.

6.2.2. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wy┼é─ůczeniem jednak rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů od dnia 1. stycznia 2023 r. okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.2.3. Szczeg├│┼éowe postanowienia dotycz─ůce reklamacji Produktu ÔÇô tre┼Ťci lub us┼éugi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, kt├│ra s┼éu┼╝y wy┼é─ůcznie jako no┼Ťnik tre┼Ťci cyfrowej ÔÇô zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda┼╝y zawartej ze Sprzedawc─ů od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, je┼╝eli dostarczanie takiego Produktu mia┼éo nast─ůpi─ç lub nast─ůpi┼éo po tym dniu okre┼Ťlaj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg├│lno┼Ťci art. 43h ÔÇô 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem konsumenta, w razie braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biarbeauty.com.

6.4. Przes┼éanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice.

6.5. Zaleca si─Ö podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci lub braku zgodno┼Ťci z umow─ů; (2) ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi─ůzany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji mog─ů zosta─ç za┼é─ůczone przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö dowody (np. zdj─Öcia, dokumenty lub Produkt) zwi─ůzane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo┼╝e tak┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o podanie dodatkowych informacji lub przes┼éanie dowod├│w (np. zdj─Öcia), je┼╝eli u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.┬á POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w dzia┼éa tak┼╝e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta┼äc├│w Warszawy 1, 00-030 Warszawa), kt├│rego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich.

7.3.┬á Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego (wi─Öcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi─Öcej informacji na stronie inspektora w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (m. in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla konsument├│w i przedsi─Öbiorc├│w d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug (wi─Öcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad:

8.1.1. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biarbeauty.com.

8.2. Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odst─ůpienia od umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres: ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice.

8.3. Przyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

8.4. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu kt├│rej Sprzedawca wydaje Produkt, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jego w┼éasno┼Ťci ÔÇô od obj─Öcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, kt├│ra: (1) obejmuje wiele Produkt├│w, kt├│re s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz─Ö┼Ťci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt├│w przez czas oznaczony ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produkt├│w;

8.4.2. dla pozosta┼éych um├│w ÔÇô od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

8.6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci─ç konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Serwisie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é konsument, chyba ┼╝e konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

8.6.2. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy, zwr├│ci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Produkty ÔÇô tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éug cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu – tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci innych ni┼╝ dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej ÔÇô dostarczonych przez Sprzedawc─Ö, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, kt├│re: (1) s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů cyfrow─ů lub us┼éug─ů cyfrow─ů, kt├│re stanowi┼éy przedmiot umowy; (2) dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö; (3) zosta┼éy po┼é─ůczone przez przedsi─Öbiorc─Ö z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç z nich wydzielone lub mog─ů zosta─ç wydzielone jedynie przy nak┼éadzie niewsp├│┼émiernych wysi┼ék├│w; (4) zosta┼éy wytworzone przez konsumenta wsp├│lnie z innymi konsumentami, kt├│rzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç. Z wyj─ůtkiem przypadk├│w, o kt├│rych mowa wy┼╝ej w pkt (1)ÔÇô(3,) Sprzedawca na ┼╝─ůdanie konsumenta udost─Öpnia mu tre┼Ťci inne ni┼╝ dane osobowe, kt├│re zosta┼éy dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc─Ö. W przypadku odst─ůpienia od umowy Sprzedawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç konsumentowi dalsze korzystanie z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej, w szczeg├│lno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie konsumentowi dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej lub zablokowanie konta u┼╝ytkownika, co nie ma wp┼éywu na uprawnienia konsumenta, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska─ç tre┼Ťci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp┼éatnie, bez przeszk├│d ze strony Sprzedawcy, w rozs─ůdnym terminie i powszechnie u┼╝ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odst─ůpienia od umowy o dostarczanie Produktu ÔÇô tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej, konsument jest zobowi─ůzany zaprzesta─ç korzystania z tej tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej i udost─Öpniania ich osobom trzecim.

8.8. Mo┼╝liwe koszty zwi─ůzane z odst─ůpieniem przez konsumenta od umowy, kt├│re obowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç konsument:

8.8.1. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – je┼╝eli konsument wybra┼é spos├│b dostawy Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.

8.8.2. W przypadku Produkt├│w – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu – us┼éugi, kt├│rej wykonywanie ÔÇô na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta ÔÇô rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, kt├│ry wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

8.9.┬á┬á┬á┬á┬á Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do um├│w:

8.9.1. (1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci; (2) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; (3) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; (5) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (6) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produkt├│w; (9) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu towar├│w, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; (13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Sprzedawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Sprzedawca przekaza┼é konsumentowi potwierdzenie, o kt├│rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za kt├│re konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny w przypadku kt├│rych konsument wyra┼║nie za┼╝─ůda┼é od Sprzedawcy, aby przyjecha┼é do niego w celu dokonania naprawy, a us┼éuga zosta┼éa ju┼╝ w pe┼éni wykonana za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů konsumenta.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia r├│wnie┼╝ do Us┼éugobiorcy lub Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Klienta lub Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia nieb─Öd─ůcego tak┼╝e osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt lub braku zgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y zostaje wy┼é─ůczona.

9.4. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.5.┬á Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

9.6. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

9.7. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö/Klienta w stosunku do Us┼éugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y lub niezwi─ůzanych z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci. Sprzedawca nie ponosi tak┼╝e odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

9.8. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.

10.        OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca nie umo┼╝liwia dost─Öpu do wystawianych przez Klient├│w opinii o Produktach”.

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.┬á┬á┬á┬á┬á Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

11.2.      Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, to jest: zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw ÔÇô w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ÔÇô Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca ma prawo odst─ůpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorc├│w/Klient├│w przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

11.3.┬á┬á┬á┬á┬á W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

1.4.┬á┬á┬á┬á┬á Niniejszy Regulamin nie wy┼é─ůcza przepis├│w obowi─ůzuj─ůcych w pa┼ästwie zwyk┼éego miejsca pobytu konsumenta zawieraj─ůcego umow─Ö z Us┼éugodawc─ů/Sprzedawc─ů, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy. Us┼éugodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochron─Ö przyznan─ů mu na podstawie przepis├│w, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy.

12.     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy

(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

ÔÇô┬á┬á┬á Adresat:

BIAR BEAUTY GROUP AGNIESZKA BRODA-SARNECKA
ul. Ba┼╝ant├│w 10/1, 40-668 Katowice
www.biarbeauty.com
info@biarbeauty.com

ÔÇô┬á┬á┬á Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych towar├│w(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)

 

ÔÇô┬á┬á┬á Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

ÔÇô┬á┬á┬á Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-├│w)

ÔÇô┬á┬á┬á Adres konsumenta(-├│w)

ÔÇô┬á┬á┬á Podpis konsumenta(-├│w) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

ÔÇô┬á┬á┬á Data

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

 

 

 

PFR

Firma Biar Beauty Group Agnieszka Broda-Sarnecka jako podmiot wprowadzaj─ůcy produkty do obrotu na terytorium kraju, wykonuj─ůc obowi─ůzek udost─Öpniania publicznie informacji o realizacji cel├│w w zakresie gospodarki odpadami, wynikaj─ůcy z art. 22a ustawy o odpadach z dnia 12 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) informuje, ┼╝e korzysta z pomocy de minimis, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).